خانه / فارسی / سوالات تستی وتشریحی فارسی / نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس۴ هفت خان رستم به همراه پاسخ

نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس۴ هفت خان رستم به همراه پاسخ

 

 

نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس4 هفت خان رستم به همراه پاسخنمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس4 هفت خان رستم به همراه پاسخ

نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس4 هفت خان رستم به همراه پاسخ

نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس4 هفت خان رستم به همراه پاسخ

نمونه ای ازاین سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس4راببینید:

1- قهرمان اصلی شاهنامه کیست ونام اسب اوچیست؟
1- سهراب- رخش        2- زال- ذوالجناح          3- سیاوش- ذوالجناح         4- رستم- رخش
2- آذرگشسب درشاهنامه کنایه ازچیست؟
1- آتش تندوتیز      2- هرچیزموردنیایش وستایش       3- نام یکی ازپهلوانان        4- نام یکی ازسه آتش مقدس
3- مفهوم جمله ی «فلانی خانه به دوش است»کنایه ازچیست؟
1- آواره بودن شخص        2- زندگی درجنگل وباحیوانات جنگلی
3- بخشنده بودن شخص     4- خانه اش یک قایق چوبی است

برای دریافت سوالات بایستی عضوشوید.

رمزفایل: www.moallem6.ir

لطفا اگراین پست رامی پسندید نظردهیدوبرروی g+1 کلیک کنید.ازماحمایت کنید

منبع: سایت معلم ششم

درباره معلم ششم

معلم ششم
معلم ششم
رفتن به بالا