نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس4 هفت خان رستم به همراه پاسخ

نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس۴ هفت خان رستم به همراه پاسخ

 

 

نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس4 هفت خان رستم به همراه پاسخنمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس۴ هفت خان رستم به همراه پاسخ

نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس۴ هفت خان رستم به همراه پاسخ

نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس۴ هفت خان رستم به همراه پاسخ

نمونه ای ازاین سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس۴راببینید:

۱– قهرمان اصلی شاهنامه کیست ونام اسب اوچیست؟
۱- سهراب- رخش        ۲- زال- ذوالجناح          ۳- سیاوش- ذوالجناح         ۴- رستم- رخش
۲- آذرگشسب درشاهنامه کنایه ازچیست؟
۱- آتش تندوتیز      ۲- هرچیزموردنیایش وستایش       ۳- نام یکی ازپهلوانان        ۴- نام یکی ازسه آتش مقدس
۳- مفهوم جمله ی «فلانی خانه به دوش است»کنایه ازچیست؟
۱- آواره بودن شخص        ۲- زندگی درجنگل وباحیوانات جنگلی
۳- بخشنده بودن شخص     ۴- خانه اش یک قایق چوبی است

برای دریافت سوالات بایستی عضوشوید.

رمزفایل: www.moallem6.ir

لطفا اگراین پست رامی پسندید نظردهیدوبرروی g+1 کلیک کنید.ازماحمایت کنید

منبع: سایت معلم ششم

Tizhoshan Farsi Darse 4
Tizhoshan Farsi Darse 4
tizhoshan farsi darse 4.zip
Version: نمونه سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس4 هفت خان رستم
413.9 KiB
119 Downloads
اطلاعات بیشتر

[member]

برای جلوگیری ازپرشدن فضای هاست پاسخ این سوالات رادرلینک کمکی گذاشتم.برای دانلودوقتی واردسایت شدید درپایین صفحه برروی دانلودمعمولی کلیک کنید.بعدکدرمزی که آن جانوشته شده راواردکنید وکلیدارسال رابزنید.براتون لینک فرستاده میشه روی لینک کلیک کنید تافایل دانلودبشه موفق باشید

دانلودپاسخ سوالات درس جهارفارسی ششم هفت خان رستم  (سوال ۶اصلاح شد)

لینک کمکی اصلاح شده

پاسخ سوالات درس4فارسی هفت خوان رستم

پاسخ سوال ۱۱ و۱۵ که اشتباهی تیک خورده بود اصلاح شد سوال ۱۱ گزینه دودرست است وسوال ۱۵ هم گزینه دودرست است.
[/member]