مفاهیم فارسی ششم دستورزبان

مفاهیم فارسی ششم دستورزبان

مفاهیم فارسی ششم دستورزبانمفاهیم فارسی ششم دستورزبان

مفاهیم فارسی ششم دستورزبان

مفاهیم فارسی ششم دستورزبان

قید: کلمه است که توضیحی درمورد مقدار،زمان،مکان،چگونگی،تکرارو…به جمله اضافه می کندکه یامربوط به خودفعل می شود ویامربوط به صفت وقیددیگری که درجمله است می شود. انواع قیدازنظرمفهوم:

۱قیدزمان: شب،روز،دیروز،ماه، زمستان،بهارهفته

۲- قیدمکان: مدرسه،مسجد،شهر، این جا ،آن جا

۳- قیدمقدار: اندک ، فراوان،بسیار،پر

۴- قیدتکرار: دیگر،چند باره،دوبار ،باز

۵- قیدحالت: آرام،آسان،گریان،خندان،آشفته

۶- قیدکیفیت: (چگونگی) : تند،آهسته،عارفانه ، شجاعانه

۷- قیدتردیدوآرزو: شاید،مگر،گویا

۸- قیدشرط: چنان چه، به شرطی، درصورتی که

۹- قیدترتیب: پی درپی،گروه گروه ، پشت سرهم

برای زیباواهنگین شدن شعر،معمولا جای اجزای جمله تغییرمی کند.برای نمونه گاهی «فعل»به جای این که درآخرجمله قرارگیرد،دروسط

یا درآغازجمله،می آید.

مثال: باربه گردون رسید،ناله ی هرمرغ زار

خیزوغنیمت شمارجنبش بادربیع

برای دریافت مفاهیم فارسی ششم دستورزبان بایتی درسایت عضوبشید. بعد ازدریافت رمز فایل رابنویسید: www.moallem6.ir

مفاهیم فارسی ششم دستورزبان

منبع:سایت معلم ششم

باعرض پوزش مفاهیم دستور فارسی ششم قابل پرینت شد بعد ازدریافت رمز راواردکنید سپاسگزارم

Mafahim Farsi Dastor
Mafahim Farsi Dastor
mafahim farsi dastor.zip
Version: مفاهیم فارسی ششم
407.1 KiB
121 Downloads
اطلاعات بیشتر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 9 =