آنلاین کل کتاب مطالعات اجتماعی ششم تیزهوشان ششم

 

 

آنلاین فارسی ۹۳سایت معلم ششم

آنلاین فارسی ۹۳سایت معلم ششمآنلاین کل کتاب مطالعات اجتماعی ششم تیزهوشان ششم

آنلاین فارسی ۹۳سایت معلم ششم.هرماه یک آزمون آنلاین برای شماکاربران عزیزمعلم ششم.

آنلاین فارسی ۹۳سایت معلم ششمازاین پس هر یک ازآزمون های آنلاین فارسی برای مشترکین ویژه قابل مشاهده می باشد.آزمون های درچندسطح می باشد سطح متوسط،سطح نمونه دولتی وسطح تیزهوشان.مطمئن باشید ماتمام تلاشمون راخواهیم کردتازمینه قبولی شمادرآزمون های تیزهوشان ونمونه دولتی فراهم گرد%

می توان به چهارروش اکانت خودراشارژکنید.برای راهنمایی شارژحساب خودکلیک کنید

حتی می توانید باخریدازفروشگاه های مااکانت خودراشارژکنید.ازفروشگاهای مادیدن کنید باخریدازفروشگاه می توانید اکانت خودراشارژکنید.

[button color=”red” size=”small” link=”http://moallem6.bitasell.ir/” target=”blank” ]فروشگاه شماره ۱ معلم ششم[/button]
[button color=”blue” size=”small” link=”http://moallem6.mihanstore.net//” target=”blank” ]فروشگاه شماره ۲ معلم ششم[/button]

سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی

سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه)

سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه)این آزمون برای نمونه تامدتی برای همه قابل رویت می باشد


 

*** آزمون سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۲ ششم ***

آزمون سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۲ ششم

 


*** آزمون ماهانه ۳****

آزمون سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه 3

 


 

 

***آزمون سطح تیزهوشان فارسی  ماهانه ۴***

آزمون سطح تیزهوشان فارسی ماهانه 4 ششم

سوالات سطح تیزهوشان ۹۳آزمون ماهانه ۴

****

******

****سطح تیز هوشان فارسی ماهانه ۵****

آزمون سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه 5 ششم

سوالات تیز هوشا فرسی ششم آزموم ماهانه ی ۵