سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه4باجواب

 

 

آنلاین علوم ۹۳

آنلاین علوم سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه4باجواب۹۳

آنلاین علوم ۹۳ .هرماه یک آزمون آنلاین برای شماکاربران عزیزمعلم ششم.

آزمون آنلاین علوم ۹۳٫هرماه یک آزمون آنلاین برای شماکاربران عزیزمعلم ششم.

آنلاین جدید  علوم ۹۳ ازاین پس هر یک ازآزمون های آنلاین مطالعات برای مشترکین ویژه قابل مشاهده می باشد.آزمون های درچندسطح می باشد سطح متوسط،سطح نمونه دولتی وسطح تیزهوشان.مطمئن باشید ماتمام تلاشمون راخواهیم کردتازمینه قبولی شمادرآزمون های تیزهوشان ونمونه دولتی فراهم گرد%

می توان به چهارروش اکانت خودراشارژکنید.برای راهنمایی شارژحساب خودکلیک کنید

حتی می توانید باخریدازفروشگاه های مااکانت خودراشارژکنید.ازفروشگاهای مادیدن کنید باخریدازفروشگاه می توانید اکانت خودراشارژکنید.

[button color=”red” size=”small” link=”http://moallem6.bitasell.ir/” target=”blank” ]فروشگاه شماره ۱ معلم ششم[/button]
[button color=”blue” size=”small” link=”http://moallem6.mihanstore.net//” target=”blank” ]فروشگاه شماره ۲ معلم ششم[/button]

آزمون ماهانه علوم ۲درس اول برای شروع کلیک کنید

آزمون ماهانه علوم 2درس اول

آزمون ماهانه علوم ۲درس اول

 

****


 

*** آزمون سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم با پاسخ ***

آزمون سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲

*****

****


آزمون تیزهوشان علوم ماهانه ۳

آزمون سطح تیزهوشان علوم ماهانه3

 

 


 

***آزمون تیزهوشان علوم ۹۳ ماهانه ۴***

آزمون سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه 4 ششم