خانه / آزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

 

آزمون های آنلاین معلم ششمآزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

به نام خدا
برای شروع برروی آزمون دلخواهتان کلیک کنید.
کافی است یکبارثبت ونام کنیدوهمیشه باهمان نام کاربریتان واردشوید

سوالات سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه 2 ششم پاسخ در آزمون آنلاین

    سوالات سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به ... ادامه مطلب »

سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه 2 ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ... ادامه مطلب »

سوالات تستی سطح تیزهوشان ریاضی ششم فصل دوم اعشاری+آنلاین

سوالات تستی سطح تیزهوشان ریاضی ششم فصل دوم اعشاری+آنلاین

 سوالات تستی سطح تیزهوشان ریا ضی ششم فصل دوم اعشاری+آنلاین سوالات تستی سطح تیزهوشان ریاضی ششم فصل دوم اعشاری+آنلاین سوالات تستی سطح تیزهوشان ریاضی ششم فصل دوم اعشاری+آنلاین سوالات به صورت ص حیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش ... ادامه مطلب »

نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین

نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین

  نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات ... ادامه مطلب »

حل تمرینات فصل۳اندازه گیری طول وزاویه وفاصله تاص۵۰

حل تمرینات فصل3اندازه گیری طول وزاویه وفاصله تاص50

  حل تمرینات فصل۳اندازه گیری طول وزاویه وفاصله تاص۵۰ حل تمرینات فصل۳اندازه گیری طول وزاویه وفاصله تاص۵۰ حل تمرینات فصل۳اندازه گیری طول وزاویه وفاصله تاص۵۰ تمرینات ،کاردرکلاس ها وفعالیت ها فصل سوم ریاضی ششم رابرای شماکاربران ویژه سایت آماده کردیم ... ادامه مطلب »

آموزش تقسیم کسرهاریاضی ششم ابتدایی

آموزش تقسیم کسرهاریاضی ششم ابتدایی

    آموزش تقسیم کسرهاریاضی ششم ابتدایی آموزش تقسیم کسرهاریاضی ششم ابتدایی آموزش تقسیم کسرهاریاضی ششم ابتدایی قابل استفاده درکلاس های هوشمنداین فایل به فرمت gif می باشد.دراین فایل آموزس ونکته های مهم به همراه پرسش وپاسخ درمورد تقسیم کسرها گنجانده ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم(آزمون ماهانه)

سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم(آزمون ماهانه)

    سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم(آزمون ماهانه) سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم(آزمون ماهانه) سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم(آزمون ماهانه).سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم آماده برگزاری است.برای آزمون ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه)

سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون ماهانه)

    سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه).سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم آماده برگزاری است.برای آزمون آنلاین ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم۹۳(آزمون آنلاین ماهانه)

سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه)

    سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم۹۳(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم۹۳(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم۹۳(آزمون آنلاین ماهانه).آزمون دودرس اول علوم ششم آماده برگزاری است.برای آزمون آنلاین این درس می توانیددرادامه روی ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین

سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین

    سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین.آزمون چهاردرس اول مطالعات ششم آماده برگزاری است.برای آزمون آنلاین این درس می توانیددرادامه روی لینک آن کلیک کنید.سوالات این آزمون ... ادامه مطلب »