خانه / آزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

 

آزمون های آنلاین معلم ششمآزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

به نام خدا
برای شروع برروی آزمون دلخواهتان کلیک کنید.
کافی است یکبارثبت ونام کنیدوهمیشه باهمان نام کاربریتان واردشوید

سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه 3 ششم پاسخ در آزمون آنلاین

    سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صح غلط،چهارگزینه ای، ... ادامه مطلب »

سطح تیزهوشان علوم ششم آزمون ماهانه ۳ پاسخ در آزمون آنلاین

سطح تیزهوشان علوم ششم آزمون ماهانه 3 پاسخ در آزمون آنلاین

سطح تیزهوشان علوم ششم آزمون ماهانه  ۳ پاسخ در آزمون آنلاین سطح تیزهوشان علوم ششم آزمون ماهانه ۳ پاسخ در آزمون آنلاین سطح تیزهوشان علوم ششم آزمون ماهانه ۳ پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این ... ادامه مطلب »

سوالات ریاضی ششم فصل سوم سطح تیزهوشان همراه باپاسخ

سوالات ریاضی ششم فصل سوم سطح تیزهوشان همراه باپاسخ

سوالات  ریاضی ششم فصل سوم سطح تیزهوشان همراه باپاسخ سوالات  ریاضی ششم فصل سوم سطح تیزهوشان همراه باپاسخ سوالات  ریاضی ششم فصل سوم سطح تیزهوشان همراه باپاسخ سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان ... ادامه مطلب »

سوالات پایان فصل سوم(اندازه گیری طول وزاویه)سطح متوسط

سوالات پایان فصل سوم(اندازه گیری طول وزاویه)سطح متوسط

  سوالات پایان فصل سوم(اندازه گیری طول وزاویه)سطح متوسط سوالات پایان فصل سوم(اندازه گیری طول وزاویه)سطح متوسط سوالات پایان فصل سوم(اندازه گیری طول وزاویه)سطح متوسط سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای ... ادامه مطلب »

سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۲ ششم با پاسخ

سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه 2 ششم با پاسخ

  سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۲ ششم با پاسخ سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۲ ششم با پاسخ سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۲ ششم با پاسخ سوالات به صورت چهارگزینه ای وتشریحی ... ادامه مطلب »

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه 2 ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صحیح ... ادامه مطلب »

سوالات سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه 2 ششم پاسخ در آزمون آنلاین

    سوالات سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات سطح تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به ... ادامه مطلب »

سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه 2 ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات سطح تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۲ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ... ادامه مطلب »

سوالات تستی سطح تیزهوشان ریاضی ششم فصل دوم اعشاری+آنلاین

سوالات تستی سطح تیزهوشان ریاضی ششم فصل دوم اعشاری+آنلاین

 سوالات تستی سطح تیزهوشان ریا ضی ششم فصل دوم اعشاری+آنلاین سوالات تستی سطح تیزهوشان ریاضی ششم فصل دوم اعشاری+آنلاین سوالات تستی سطح تیزهوشان ریاضی ششم فصل دوم اعشاری+آنلاین سوالات به صورت ص حیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش ... ادامه مطلب »

نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین

نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین

  نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات ... ادامه مطلب »