خانه / آزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

 

آزمون های آنلاین معلم ششمآزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

به نام خدا
برای شروع برروی آزمون دلخواهتان کلیک کنید.
کافی است یکبارثبت ونام کنیدوهمیشه باهمان نام کاربریتان واردشوید

سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه)

سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه)

    سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه).آزمون دودرس اول مطالعات ششم آماده برگزاری است.برای آزمون آنلاین این درس می توانیددرادامه روی ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین

سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین

    سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین.آزمون چهاردرس اول مطالعات ششم آماده برگزاری است.برای آزمون آنلاین این درس می توانیددرادامه روی لینک آن کلیک کنید.سوالات این آزمون ... ادامه مطلب »

پیداکردن کسری بین دوکسرآموزش ریاضی ششم

پیداکردن کسری بین دوکسرآموزش ریاضی ششم

    پیداکردن کسری بین دوکسرآموزش ریاضی ششم پیداکردن کسری بین دوکسرآموزش ریاضی ششم پیداکردن کسری بین دوکسرآموزش ریاضی ششم آموزش پیشرفته پیداکردن کسربین دوکسر.درابتدابایدبدانیم وقتی یک شکل رابه چندقسمت تقسیم می کنیم بازهم می توانیم این کارراادامه دهیم یعنی ... ادامه مطلب »

آموزش ضرب کسرهاریاضی ششم ابتدایی

آموزش ضرب کسرهاریاضی ششم ابتدایی

    آموزش ضرب کسرهاریاضی ششم ابتدایی آموزش ضرب کسرهاریاضی ششم ابتدایی آموزش ضرب کسرهاریاضی ششم ابتدایی قابل استفاده درکلاس هاي هوشمنداين فايل به فرمت gif مي باشد.عکس را بابرنامه paint همان برنامه ي نقاشي که درهمه ي ويندوزها وجود داردبازکنيد.حال ... ادامه مطلب »

آموزش جمع وتفریق اعدادمخلوط ریاضی ششم

آموزش جمع وتفریق اعدادمخلوط ریاضی ششم

    آموزش جمع وتفریق اعدادمخلوط ریاضی ششم آموزش جمع وتفریق اعدادمخلوط ریاضی ششم آموزش جمع وتفریق اعدادمخلوط ریاضی ششم قابل استفاده درکلاس هاي هوشمنداين فايل به فرمت gif مي باشد.عکس را بابرنامه paint همان برنامه ي نقاشي که درهمه ي ... ادامه مطلب »

مقایسه ی کسرهاآموزش مقایسه کسرها – سایت معلم ششم

مقایسه ی کسرهاآموزش مقایسه کسرها - سایت معلم ششم

    مقایسه ی کسرهاآموزش مقایسه کسرها – سایت معلم ششم مقایسه ی کسرهاآموزش مقایسه کسرها – سایت معلم ششم مقایسه ی کسرهاآموزش مقایسه کسرها – سایت معلم ششم قابل استفاده درکلاس هاي هوشمنداين فايل به فرمت gif مي باشد.عکس را ... ادامه مطلب »

آزمون تیزهوشان ریاضی ششم فصل اول باپاسخ تشریحی+آنلاین

آزمون تیزهوشان ریاضی ششم فصل اول باپاسخ تشریحی+آنلاین

    آزمون تیزهوشان ریاضی ششم فصل اول باپاسخ تشریحی+آنلاین آزمون تیزهوشان ریاضی ششم فصل اول باپاسخ تشریحی+آنلاین آزمون تیزهوشان ریاضی ششم فصل اول باپاسخ تشریحی وآنلاين اين آزمون آماده برگزاري است.براي مشاهده ي پاسخ سوالات بايستي درآزمون آنلاين اين ... ادامه مطلب »

نمونه سوالات پایان فصل اول ریاضی ششم کسرمتعارفی+آنلاین

نمونه سوالات پایان فصل اول ریاضی ششم کسرمتعارفی+آنلاین

    نمونه سوالات پایان فصل اول ریاضی ششم کسرمتعارفی+آنلاین نمونه سوالات پایان فصل اول ریاضی ششم کسرمتعارفی+آنلاین نمونه سوالات پایان فصل اول ریاضی ششم کسرمتعارفی+آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان ... ادامه مطلب »

محاسبه ی عددمناسب درتساوی کسرهاریاضی ششم

محاسبه ی عددمناسب درتساوی کسرهاریاضی ششم

    محاسبه ی عددمناسب درتساوی کسرهاریاضی ششم محاسبه ی عددمناسب درتساوی کسرهاریاضی ششم محاسبه ی عددمناسب درتساوی کسرهاریاضی ششم قابل استفاده درکلاس هاي هوشمنداين فايل به فرمت gif مي باشد.عکس را بابرنامه paint همان برنامه ي نقاشي که درهمه ي ... ادامه مطلب »