خانه / آزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

 

آزمون های آنلاین معلم ششمآزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

به نام خدا
برای شروع برروی آزمون دلخواهتان کلیک کنید.
کافی است یکبارثبت ونام کنیدوهمیشه باهمان نام کاربریتان واردشوید

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۵پاسخ درآزمون آنلاین

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل5پاسخ درآزمون آنلاین

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۵پاسخ درآزمون آنلاین سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۵پاسخ درآزمون آنلاین سوالات به صورت چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ تشریحی درآزمون آنلاین همین درس شرکت کنید.پاسخ کاملا تشریحی درآزمون آنلاین ... ادامه مطلب »

سوالات پایان فصل پنجم(نسبت وتناسب)سطح متوسط ریاضی ششم

سوالات پایان فصل پنجم(نسبت وتناسب)سطح متوسط ریاضی ششم

    سوالات پایان فصل پنجم(نسبت وتناسب)سطح متوسط ریاضی ششم سوالات پایان فصل پنجم(نسبت وتناسب)سطح متوسط ریاضی ششم سوالات پایان فصل پنجم(نسبت وتناسب)سطح متوسط ریاضی ششم سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان ... ادامه مطلب »

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۵ ششم

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه 5

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۵ ششم   سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۵ ششم سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ درآزمون آنلاین همین درس شرکت کنید.پاسخ ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان فارسی ششم ماهانه۵باپاسخ

سوالات تیزهوشان فارسی ششم ماهانه5باپاسخ

    سوالات تیزهوشان فارسی ششم ماهانه۵باپاسخ سوالات تیزهوشان فارسی ششم ماهانه۵باپاسخ سوالات تیزهوشان فارسی ششم ماهانه۵باپاسخ  سوالات به صورت چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ درآزمون آنلاین همین درس شرکت کنید.پاسخ درآزمون ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه۵باجواب

سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه4باجواب

    سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه۵باجواب سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه۵باجواب سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه۵باجواب پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت ،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ درآزمون ... ادامه مطلب »

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۴ ششم

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه 4 ششم

  سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۴ ششم سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۴ ششم سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۴ ششم سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان ماهانه ۴فارسی پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات تیزهوشان ماهانه 4فارسی پاسخ در آزمون آنلاین

    سوالات تیزهوشان ماهانه ۴فار سی پاسخ در آزمون آنلاین سوالات تیزهوشان ماهانه ۴فارسی پاسخ در آزمون آنلاین سوالات تیزهوشان ماهانه ۴فارسی پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب

علوم 93

سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب  پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش ... ادامه مطلب »