خانه / آزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

 

آزمون های آنلاین معلم ششمآزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

آزمون های آنلاین معلم ششم

به نام خدا
برای شروع برروی آزمون دلخواهتان کلیک کنید.
کافی است یکبارثبت ونام کنیدوهمیشه باهمان نام کاربریتان واردشوید

سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب

علوم 93

سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب  پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش ... ادامه مطلب »

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۴باپاسخ

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل3باپاسخ

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۴باپاسخ سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۴باپاسخ سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۴باپاسخ سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ تشریحی درآزمون آنلاین همین درس شرکت کنید.پاسخ کاملا تشریحی ... ادامه مطلب »

آزمون پایان فصل چهارم(عددهای تقریبی)سطح متوسط کلاس ششم

آزمون پایان فصل چهارم(عددهای تقریبی)سطح متوسط کلاس ششم

  آزمون پایان فصل چهارم(عددهای تقریبی)سطح متوسط کلاس ششم آزمون پایان فصل چهارم(عددهای تقریبی)سطح متوسط کلاس ششم آزمون پایان فصل چهارم(عددهای تقریبی)سطح متوسط کلاس ششم سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای ... ادامه مطلب »

سوالات مطالعات ششم تیزهوشان۹۳آزمون ماهانه۳باپاسخ

سوالات مطالعات ششم تیزهوشان۹۳آزمون ماهانه۳باپاسخ

  سوالات مطالعات ششم تیزهوشان۹۳آزمون ماهانه۳باپاسخ سوالات مطالعات ششم تیزهوشان۹۳آزمون ماهانه۳باپاسخ سوالات مطالعات ششم تیزهوشان۹۳آزمون ماهانه۳باپاسخ سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ درآزمون آنلاین همین درس شرکت کنید.پاسخ درآزمون آنلاین ... ادامه مطلب »

قرآن وهدیه ششم تیزهوشان ۹۳پاسخ درآزمون آنلاین

قرآن وهدیه ششم تیزهوشان ۹۳پاسخ درآزمون آنلاین

  قرآن وهدیه ششم تیزهوشان ۹۳پاسخ درآزمون آنلاین قرآن وهدیه ششم تیزهوشان ۹۳پاسخ درآزمون آنلاین قرآن وهدیه ششم تیزهوشان ۹۳پاسخ درآزمون آنلاین سوالات به صورت چهارگزینه ای  بیست سوال تستی و با توجه به توصیفی بودن دوروس درپایه ششم شما می ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه 3 ششم پاسخ در آزمون آنلاین

    سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صح غلط،چهارگزینه ای، ... ادامه مطلب »

سطح تیزهوشان علوم ششم آزمون ماهانه ۳ پاسخ در آزمون آنلاین

سطح تیزهوشان علوم ششم آزمون ماهانه 3 پاسخ در آزمون آنلاین

سطح تیزهوشان علوم ششم آزمون ماهانه  ۳ پاسخ در آزمون آنلاین سطح تیزهوشان علوم ششم آزمون ماهانه ۳ پاسخ در آزمون آنلاین سطح تیزهوشان علوم ششم آزمون ماهانه ۳ پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این ... ادامه مطلب »

سوالات ریاضی ششم فصل سوم سطح تیزهوشان همراه باپاسخ

سوالات ریاضی ششم فصل سوم سطح تیزهوشان همراه باپاسخ

سوالات  ریاضی ششم فصل سوم سطح تیزهوشان همراه باپاسخ سوالات  ریاضی ششم فصل سوم سطح تیزهوشان همراه باپاسخ سوالات  ریاضی ششم فصل سوم سطح تیزهوشان همراه باپاسخ سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان ... ادامه مطلب »

سوالات پایان فصل سوم(اندازه گیری طول وزاویه)سطح متوسط

سوالات پایان فصل سوم(اندازه گیری طول وزاویه)سطح متوسط

  سوالات پایان فصل سوم(اندازه گیری طول وزاویه)سطح متوسط سوالات پایان فصل سوم(اندازه گیری طول وزاویه)سطح متوسط سوالات پایان فصل سوم(اندازه گیری طول وزاویه)سطح متوسط سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای ... ادامه مطلب »

سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۲ ششم با پاسخ

سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه 2 ششم با پاسخ

  سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۲ ششم با پاسخ سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۲ ششم با پاسخ سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۲ ششم با پاسخ سوالات به صورت چهارگزینه ای وتشریحی ... ادامه مطلب »