آزمون ماهانه مطالعات ششم شش درس اول (آبان ماه)

 

 

آزمون آنلاین فارسی سایت معلم ششم

آزمون آنلاین فارسی سایت معلم ششم

آزمون آنلاین قرآن وهدیه سایت معلم ششم

آزمون آنلاین قرآن وهدیه سایت معلم ششم

آزمون آنلاین قرآن وهدیه سایت معلم ششم.هرماه یک آزمون آنلاین برای شماکاربران عزیزمعلم ششم.

ازاین پس هر یک ازآزمون آنلاین قرآن وهدیه برای مشترکین ویژه قابل مشاهده می باشد.آزمون های درچندسطح می باشد سطح متوسط،سطح نمونه دولتی وسطح تیزهوشان.مطمئن باشید ماتمام تلاشمون راخواهیم کردتازمینه قبولی شمادرآزمون های تیزهوشان ونمونه دولتی فراهم گرد%

کاربرانی که به روش آنلاین وسریع اکانت می خرند می توانند بلافاصله آزمون آنلاین قرآن وهدیه سایت معلم ششم رامشاهده کنند.کاربرانی که با سه روش دیگر اکانت می خرند آزمون آنلاین قرآن وهدیه سایت معلم ششم را نمی توانند بلافاصله مشاهده کنند مگراینکه به ما پیام بدند تا ما به طوردستی اکانت آن هارافعال کنیم.

می توان به چهارروش اکانت خودراشارژکنید.برای راهنمایی شارژحساب خودکلیک کنید

حتی می توانید باخریدازفروشگاه های مااکانت خودراشارژکنید.ازفروشگاهای مادیدن کنید باخریدازفروشگاه می توانید اکانت خودراشارژکنید.

 

آزمون آنلاین

آزمون ماهانه قرآن وهدیه3درس اول

آزمون ماهانه قرآن وهدیه۳درس اول

 


 

**** آزمون آنلاین قرآن و هدیه آزمون ماهانه ۲ ****

آزمون سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه 2 ششم

 


 

 

****آزمون آنلاین۳*******

آزمون سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه 3 ششم


***آزمون آنلاین ۴ رایگان***

آزمون سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه 4 ششم


***آزمون آنلاین هدیه وقرآن رایگان ماهانه ۵ پایه ی ششم

آزمون سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه 5 ششم

….


 

بری مشاهده امتیاز ورتبه خود در آزمون هدیه ماهانه۵  به جدول زیرنگاهی بیندازید

قهرمانی: آزمون سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه 5 ششم

بیشترین از 20 امتیاز
Pos.ناموارد شده درامتیازنتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود