جدیدترین پست ها

سربرگ جدید امتحانات هماهنگ ششم ۹۴

سربرگ جدید امتحانات هماهنگ ششم 94

    سربرگ جدید امتحانات هماهنگ ششم ۹۴ سربرگ جدید امتحانات هماهنگ ششم ۹۴ سربرگ جدید امتحانات هماهنگ ششم ۹۴ رابرای شما آماده کردم که درادامه می توانیداین فایل رادانلودکنید.سربرگ امتحانات هماهنگ پایه ی ششم بافرمت وُرد می باشد تا ... ادامه مطلب »

مختصات ریاضی ششم فصل هفتم آزمون پایان فصل سطح متوسط

مختصات ریاضی ششم فصل هفتم آزمون پایان فصل سطح متوسط

    مختصات ریاضی ششم فصل هفتم آزمون پایان فصل سطح متوسط مختصات ریاضی ششم فصل هفتم آزمون پایان فصل سطح متوسط مختصات ریاضی ششم فصل هفتم آزمون پایان فصل سطح متوسط سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می ... ادامه مطلب »

سوالات هدیه ششم ازتمام کتاب آزمون ماهانه۶

سوالات هدیه ششم ازتمام کتاب آزمون ماهانه6

  سوالات هدیه ششم ازتمام کتاب آزمون ماهانه۶ سوالات هدیه ششم ازتمام کتاب آزمون ماهانه۶ سوالات هدیه ششم ازتمام کتاب آزمون ماهانه۶ سوالات به صورت چهارگزینه ای بیست سوال تستی و با توجه به توصیفی بودن دوروس درپایه ششم شما می ... ادامه مطلب »

سطح وحجم ریاضی ششم فصل ششم سوالات سطح متوسط

سطح وحجم ریاضی ششم فصل ششم سوالات سطح متوسط

    سطح وحجم ریاضی ششم فصل ششم سوالات سطح متوسط سطح وحجم ریاضی ششم فصل ششم سوالات سطح متوسط سطح وحجم ریاضی ششم فصل ششم سوالات سطح متوسط سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات رادانلود ... ادامه مطلب »

سنجش علمی پایه ی ششم ابتدایی نوبت صبح فروردین ۹۴ سوالات وپاسخنامه

سنجش علمی پایه ی ششم ابتدایی نوبت صبح فروردین 94 سوالات وپاسخنامه

  سنجش علمی پایه ی ششم ابتدایی نوبت صبح فروردین ۹۴ سوالات وپاسخنامه سنجش علمی پایه ی ششم ابتدایی نوبت صبح فروردین ۹۴ سوالات وپاسخنامه سنجش علمی پایه ی ششم ابتدایی نوبت صبح فروردین ۹۴ سوالات وپاسخنامه دریک فایل زیب ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان علوم کلاس ششم ابتدایی ماهانه۶باپاسخ

سوالات تیزهوشان علوم کلاس ششم ابتدایی ماهانه6باپاسخ

    سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه۵باجواب سوالات تیزهوشان علوم کلاس ششم ابتدایی ماهانه۶باپاسخ سوالات تیزهوشان علوم کلاس ششم ابتدایی ماهانه۶باپاسخ پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت ،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن ... ادامه مطلب »

رفتن به نوارابزار