جدیدترین پست ها

سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب

علوم 93

سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب سوالات تیزهوشان علوم آزمون ماهانه ۴ ششم باجواب  پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش ... ادامه مطلب »

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۴باپاسخ

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل3باپاسخ

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۴باپاسخ سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۴باپاسخ سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۴باپاسخ سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ تشریحی درآزمون آنلاین همین درس شرکت کنید.پاسخ کاملا تشریحی ... ادامه مطلب »

آزمون پایان فصل چهارم(عددهای تقریبی)سطح متوسط کلاس ششم

آزمون پایان فصل چهارم(عددهای تقریبی)سطح متوسط کلاس ششم

  آزمون پایان فصل چهارم(عددهای تقریبی)سطح متوسط کلاس ششم آزمون پایان فصل چهارم(عددهای تقریبی)سطح متوسط کلاس ششم آزمون پایان فصل چهارم(عددهای تقریبی)سطح متوسط کلاس ششم سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای ... ادامه مطلب »

سوالات مطالعات ششم تیزهوشان۹۳آزمون ماهانه۳باپاسخ

سوالات مطالعات ششم تیزهوشان۹۳آزمون ماهانه۳باپاسخ

  سوالات مطالعات ششم تیزهوشان۹۳آزمون ماهانه۳باپاسخ سوالات مطالعات ششم تیزهوشان۹۳آزمون ماهانه۳باپاسخ سوالات مطالعات ششم تیزهوشان۹۳آزمون ماهانه۳باپاسخ سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ درآزمون آنلاین همین درس شرکت کنید.پاسخ درآزمون آنلاین ... ادامه مطلب »

قرآن وهدیه ششم تیزهوشان ۹۳پاسخ درآزمون آنلاین

قرآن وهدیه ششم تیزهوشان ۹۳پاسخ درآزمون آنلاین

  قرآن وهدیه ششم تیزهوشان ۹۳پاسخ درآزمون آنلاین قرآن وهدیه ششم تیزهوشان ۹۳پاسخ درآزمون آنلاین قرآن وهدیه ششم تیزهوشان ۹۳پاسخ درآزمون آنلاین سوالات به صورت چهارگزینه ای  بیست سوال تستی و با توجه به توصیفی بودن دوروس درپایه ششم شما می ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین

سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه 3 ششم پاسخ در آزمون آنلاین

    سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات تیزهوشان فارسی آزمون ماهانه ۳ ششم پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت صح غلط،چهارگزینه ای، ... ادامه مطلب »