جدیدترین پست ها

نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین

نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین

  نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین نمونه سوالات تستی وتشریحی پایان فصل دوم ریاضی ششم اعشاری+آنلاین سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات ... ادامه مطلب »

حل تمرینات فصل3اندازه گیری طول وزاویه وفاصله تاص50

حل تمرینات فصل3اندازه گیری طول وزاویه وفاصله تاص50

  حل تمرینات فصل3اندازه گیری طول وزاویه وفاصله تاص50 حل تمرینات فصل3اندازه گیری طول وزاویه وفاصله تاص50 حل تمرینات فصل3اندازه گیری طول وزاویه وفاصله تاص50 تمرینات ،کاردرکلاس ها وفعالیت ها فصل سوم ریاضی ششم رابرای شماکاربران ویژه سایت آماده کردیم ... ادامه مطلب »

آموزش تقسیم کسرهاریاضی ششم ابتدایی

آموزش تقسیم کسرهاریاضی ششم ابتدایی

    آموزش تقسیم کسرهاریاضی ششم ابتدایی آموزش تقسیم کسرهاریاضی ششم ابتدایی آموزش تقسیم کسرهاریاضی ششم ابتدایی قابل استفاده درکلاس هاي هوشمنداين فايل به فرمت gif مي باشد.دراین فایل آموزس ونکته های مهم به همراه پرسش وپاسخ درمورد تقسیم کسرها گنجانده ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم(آزمون ماهانه)

سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم(آزمون ماهانه)

    سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم(آزمون ماهانه) سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم(آزمون ماهانه) سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم(آزمون ماهانه).سوالات تیزهوشان سه درس اول قرآن وهدیه ششم آماده برگزاری است.برای آزمون ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه)

سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون ماهانه)

    سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه).سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم آماده برگزاری است.برای آزمون آنلاین ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه)

سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه)

    سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه).آزمون دودرس اول علوم ششم آماده برگزاری است.برای آزمون آنلاین این درس می توانیددرادامه روی ... ادامه مطلب »