جدیدترین پست ها

سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه)

سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون ماهانه)

    سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم(آزمون آنلاین ماهانه).سوالات تیزهوشان سه درس اول فارسی ششم آماده برگزاری است.برای آزمون آنلاین ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه)

سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه)

    سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه) سوالات تیزهوشان دودرس اول علوم ششم93(آزمون آنلاین ماهانه).آزمون دودرس اول مطالعات ششم آماده برگزاری است.برای آزمون آنلاین این درس می توانیددرادامه روی ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین

سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین

    سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین سوالات تیزهوشان آزمون ماهانه مطالعات ششم+آنلاین.آزمون چهاردرس اول مطالعات ششم آماده برگزاری است.برای آزمون آنلاین این درس می توانیددرادامه روی لینک آن کلیک کنید.سوالات این آزمون ... ادامه مطلب »

پیداکردن کسری بین دوکسرآموزش ریاضی ششم

پیداکردن کسری بین دوکسرآموزش ریاضی ششم

    پیداکردن کسری بین دوکسرآموزش ریاضی ششم پیداکردن کسری بین دوکسرآموزش ریاضی ششم پیداکردن کسری بین دوکسرآموزش ریاضی ششم آموزش پیشرفته پیداکردن کسربین دوکسر.درابتدابایدبدانیم وقتی یک شکل رابه چندقسمت تقسیم می کنیم بازهم می توانیم این کارراادامه دهیم یعنی ... ادامه مطلب »

آموزش ضرب کسرهاریاضی ششم ابتدایی

آموزش ضرب کسرهاریاضی ششم ابتدایی

    آموزش ضرب کسرهاریاضی ششم ابتدایی آموزش ضرب کسرهاریاضی ششم ابتدایی آموزش ضرب کسرهاریاضی ششم ابتدایی قابل استفاده درکلاس هاي هوشمنداين فايل به فرمت gif مي باشد.عکس را بابرنامه paint همان برنامه ي نقاشي که درهمه ي ويندوزها وجود داردبازکنيد.حال ... ادامه مطلب »

آموزش جمع وتفریق اعدادمخلوط ریاضی ششم

آموزش جمع وتفریق اعدادمخلوط ریاضی ششم

    آموزش جمع وتفریق اعدادمخلوط ریاضی ششم آموزش جمع وتفریق اعدادمخلوط ریاضی ششم آموزش جمع وتفریق اعدادمخلوط ریاضی ششم قابل استفاده درکلاس هاي هوشمنداين فايل به فرمت gif مي باشد.عکس را بابرنامه paint همان برنامه ي نقاشي که درهمه ي ... ادامه مطلب »